Xổ số 24H » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo
Đang đợi trực tiếp Xổ số Miền Nam
Ngày :
Vé số :

Tỷ giá

2021-01-26
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

22,950.00 5 22,980.00 5 23,160.00 5

EUR

27,147.17 71.5 27,421.38 72.3 28,565.38 75.3

JPY

215.69 0.10 217.86 0.10 226.95 0.10

KRW

18.12 0.04 20.13 0.03 22.05 0.03

SGD

16,945.69 2.54 17,116.86 2.58 17,653.49 2.65

AUD

17,326.20 35.9 17,501.21 36.3 18,049.89 37.4

CAD

17,646.34 41.6 17,824.58 42.0 18,383.39 43.3

CHF

25,328.85 74.3 25,584.70 75.1 26,386.79 77.4

DKK

0.00 3,695.43 10.2 3,834.23 10.6

GBP

30,732.93 38.2 31,043.36 38.6 32,016.59 39.8

HKD

2,901.67 0.36 2,930.98 0.38 3,022.87 0.38

INR

0.00 315.43 0.07 327.81 0.08

KWD

0.00 76,104.40 50.3 79,090.93 52.3

MYR

0.00 5,650.01 4.19 5,769.15 4.27

NOK

0.00 2,647.10 14.3 2,757.54 14.9

RUB

0.00 305.84 0.17 340.80 0.19

SEK

0.00 2,727.98 0.59 2,841.79 0.61

THB

680.25 0.23 755.83 0.25 784.22 0.25
Cập nhật 13:04 (26/01/2021)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó