Xổ số 24H » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo
Đang đợi trực tiếp Xổ số Miền Nam
Ngày :
Vé số :

Tin tức

So xo an giang

Ngày Đăng : 01/01/1970 - 8:00 AM

So xo An Giang Kết quả xổ số An Giang hôm nay . Xổ số miền Nam hôm nay. KQXS An Giang. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 26 tháng 3. KQXSMN 26/3/2020. So xo An Giang

So xo An Giang là gì ?

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tiền thân là Ban Xổ Số Kiến Thiết An Giang ra đời vào năm 1980.

- Năm 1989 được chuyển đổi từ Ban Xổ Số Kiến Thiết thành Công ty phát hành Xổ Số Kiến Thiết tỉnh An Giang theo quyết định số 113/QĐ-UB.TC ngày 29/02/1989 của UBND tỉnh An Giang.

- Năm 1992 được đổi tên thành doanh nghiệp nhà nước: Công ty Xổ Số Kiến Thiết An Giang theo quyết định số 379/QĐ-UB ngày 01/9/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

- Năm 2010 được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang.

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang có chức năng: kinh doanh các loại hình xổ số và các ngành nghề khác như: nhà hàng, khách sạn; xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư; dịch vụ, du lịch,…

- Từ khi thành lập đến nay, hoạt động kinh doanh xổ số của công ty ổn định và phát triển, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách hằng năm đều tăng cao, tạo nguồn thu góp phần phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi xã hội của tỉnh nhà.

Thể lệ tham gia dự thưởng vé số của so xo An Giang

1. Ban hành kèm theo thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số, ngày 4 tháng 3 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang.

2. quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

3 Tất cả thành viên của công ty TNHH XO Số kiến thiết An Giang các các nhân tổ chức có liên quan

Qui định chung

Điều 1 Loại hình vé số truyền thống 6 chữ số An Giang

l. Loại hình vé xố truyền thống 6 chữ số An Giang phát hành do công ty TNHH 1 thành viên xổ số kiến thiết An Giang phát hành, kết quả trúng thưởng được xác định sau khi quay số mở thưởng

2.Vé số truyền thống 6 chữ số An Giang là vé số mà trên tờ vé in mẫu mệnh giá vé ,ngày mở thưởng thời gian lĩnh thưởng , các con thú và nét vẻ bông hoa tương ứng với các chữ số của dãy số tham gia dự thưởng để khách hàng lựa chọn tham dự thưởng

Phương thức xác định kết quả trúng thưởng so xo An Giang

Kết quả trúng thuởng của vé xố  truyền thống được xác đinh bằng cách so sánh giữa kết quả mở thưởng với dãy chữ số tham dự thuởng trên tờ vé xổ số truyền thống do Công ty TNHH MTV Xổ Số kiến thiết An Giang phát hành. Dãy chữ số tham dự thuởng là dãy số có "số lồng số" và "co số lớn", đuợc in ở phía dưới tờ  vé xổ số

2. vé xổ số truyền thống trúng thưởng là vé có dãy chữ số tham dự thuởng trùng với kết quả mở thuởng, đúng vị trí, theo thứ tự liên tục từ phải qua trái.

3. Kết quả mở thuởng vé xổ số truyền thống được xác định bằng cách quay số mở thuởng l8 lần, từ giải tám đến giải đăc biệt. Phuong thức xác đinh kết quả trúng thuong nhu sau:

a)Trúng giải Tám: chỉ có duy nhất một giải Tám, kết quả giải Tám chỉ có hai chữ số, các vé có hai chữ số cuối cùng (hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thuởng.

b) Trúng giải Bảy: chi có duy nhất một giải Bảy, kết quả giải Bảy có ba chữ số, các vé có ba chữ số cúôi cùng (hàng trăm, hàng chục, hàng đon vị) trùng với kết quả mở thuởng.

 c) Trúng giải Sáu: có ba giải Sáu, kết quả giải Sáu có bốn chữ số, các vé có bốn chữ số cuối cùng (hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đon vị) trùng với kết quả mở thuởng.

d) Trúng giải Năm : Chỉ có duy nhất mốt giải Năm, kết quả giải Năm có bốn chữ số, các vé có bón chữ só cuối cùng (hàng ngàn, hàng träm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thuởng.

e)Trúng giải Tư: Có bảy giải Tư, kết quả giải Tư có năm chữ số, các vé có năm chữ số cuối cùng (hàng chuc ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chuc, hàng đơn vi) trùng với kết quả mở thưởng.

 f) Trúng giải Ba: có hai giải Ba, kết quả giải Ba có năm chữ số, năm chữ số cuối cùng (hàng chuc ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chuc, hàng đơn vi) trùng với kết quả mở thưởng.

g) Trúng giåi Nhì: chi có duy nhất một giải Nhì, kết quả giải Nhì có năm chữ số, năm chữ số cuối cùng (hàng chuc ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chuc, hàng đơn vi) trùng với kết quả mở thưởng.

h)Trúng giải Nhất: chỉ có duy nhất một giải Nhất, kết quả giải Nhất có năm chữ số, năm chữ số cuối cùng (hàng chuc ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chuc, hàng đơn vi) trùng với kết quả mở thưởng

j) Trúng giải Đặc biệt: chỉ có duy nhất một giải Đặc biệt, kết quả giải Đặc biệt có sáu chữ số, sáu chữ số ( hàng trăm ngàn, hàng chuc ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chuc, hàng đơn vi) trùng với kết quả mở thưởng

k) Trúng giải Phụ Đặc biệt: các vé có năm " chữ số cuối cùng liên tiếp theo thứ tự (hàng chuc ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chuc, hàng đơn vi) trùng với năm chữ số cuối cùng liên tiếp theo thú tự (hàng chuc ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chuc, hàng đơn vi) cảa gỉai Đặc biệt (tức Ià các vé chi sai chű só hàng trăm ngàn)

l)Trúng giải Khuyến khích: các vé chỉ sai một chữ số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé đã trúng giải Phụ Đặc biệt).

. Tổ chức quay số mở thuởng và thông tin kết quả

 1. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang thực hiện quay số mở thuởng công khai, tąi hội truờng cůa Cöng ty vào lúc 16 giờ 10 phút ngày thứ năm hàng tuần
 2. Việc tổ chức quay số mở thuởng và thông tin kết quả xổ số Kiến thiết An Giang đuợc trực tiếp trên kênh truyền hình ATV vi sóng phát thanh của Đài PTTH An Giang trên sóng FM tần ső 93,1 MHz, tiếp âm trên đàii PTTH Cần Thơ trên song FM tán só 837KHz tren sóng FM tan só 97,3MHz; tiếp âm trên PTTH Binh Duong phát trên sóng FM tần số 92,5MHz; được truyền tải trực tiếp trên website www.xosohung.com cůa Cőng ty XSKT An Giang; đồng thời thông tin về kết quả quay ső mở thưởng đuợc niêm yết công khai tąi bảng thông báo kết quả mở thưởng cůa Cöng ty TNHH MTV XÓ só Kién thiét An Giang,
 3. Số luợng giải thuởng, cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé loai 10.000d.
10.000 giải Tám (2 chữ số) trúng 100.000d
I .000 giải Bảy (3 chữ số) trúng 200.000d
300 giải Sáu (4 chữ số) trúng 400.000d
100 giải Năm (4 chữ số) trúng 1 .OOO.OOOd
70 giải Tư (5 chữ số) trúng 3.000.000d
20 giải Ba (5 chữ số) trúng 10.OOO.OOOd
IO giải Nhì (5 chữ số) trúng 15.000.000d
10 giải Nhất  (5 chữ số) trúng 30.000.000d

                                 01 giải Đặc biệt                           (6 chữ số) trúng                                        2.000.000.000d

Ngoài ra còn: 9 giải Phụ Đặc biệt trúng thuởng 50.000.000đ vnđ 45 giải Khuyến khích trúng thuởng 6.000.000d.

Trách nhiëm của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang

Xây dựng và phát triển mạng luới đąi lý phuc vụ khách hàng tham gia dự thuởng.

Thông báo kết quả mở thuởng của từng hąng giải: được công bố ngay sau khi có kết quả mở thuởng và được tổng hợp đầy đủ trên một biên bản để công bố cöng khai đến toàn thể khách hàng

Chi trả thuởng đủ một lần, bằng Viet Nam đồngg, theo hình thức tiền mặt chuyển khoản, thủ tục đơn giản, nhanh, gon, chính xác cho khách hàng trúng thuởng.

Từ khóa liên quan

 • Thống kê xổ số An Giang
 • Xổ số Bình Thuận
 • Xổ số Tây Ninh
 • Dự đoán xổ số An Giang hôm nay
 • Xổ số Cần Thơ
 • Xổ số Trà Vinh
 • Xổ số Kiên Giang
 • Xổ số Hậu Giang

Bài viết liên quan

Các tin khác