Xổ số 24H » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo
Đang đợi trực tiếp Xổ số Miền Nam
Ngày :
Vé số :
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6 ngày 27-11-2020
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 939 257 39 1tr
Nhì 556 051 159 380 85 350N
Ba 491 710 845 101 210N
132 227 124
KK 092 191 680 338 170 100N
586 916 930 412
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK341.000.000
G6Trùng 1 số G1401150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK273140.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 25-11-2020
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 697 438 47 1tr
Nhì 768 033 890 452 93 350N
Ba 903 520 822 88 210N
462 659 309
KK 221 156 057 967 173 100N
223 964 136 349
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2340.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G6Trùng 1 số G1288150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK293140.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2 ngày 23-11-2020
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 277 557 32 1tr
Nhì 412 961 921 211 119 350N
Ba 085 492 647 129 210N
157 487 866
KK 839 091 807 664 193 100N
096 384 297 132
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK311.000.000
G6Trùng 1 số G1408150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK362640.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6 ngày 20-11-2020
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 268 488 34 1tr
Nhì 301 781 316 913 68 350N
Ba 752 043 995 108 210N
976 470 169
KK 207 642 780 154 146 100N
967 533 048 941
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G6Trùng 1 số G1363150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK245340.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 18-11-2020
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 914 642 37 1tr
Nhì 469 005 301 896 95 350N
Ba 181 177 307 143 210N
153 938 685
KK 154 276 841 269 154 100N
806 499 189 905
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3710.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK451.000.000
G6Trùng 1 số G1262150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK297240.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2 ngày 16-11-2020
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 571 615 33 1tr
Nhì 984 695 144 151 90 350N
Ba 800 012 404 115 210N
103 467 948
KK 546 064 068 213 257 100N
686 855 307 628
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK331.000.000
G6Trùng 1 số G1461150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK365040.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6 ngày 13-11-2020
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 355 413 30 1tr
Nhì 331 754 741 821 83 350N
Ba 598 342 692 127 210N
373 430 341
KK 032 705 693 706 118 100N
600 936 385 906
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK221.000.000
G6Trùng 1 số G1331150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK260440.000