Xổ số 24H » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo
Đang đợi trực tiếp Xổ số Miền Nam
Ngày :
Vé số :
xsmn

Kết quả xổ số truyền thống

Trực tiếp KQXS truyền thống lúc 16:09

Xem KQXS Miền Nam

28/112020
  • Gọi ngay : 0919 53 33 11
  • https://xosohung.com/
  • Xố số Hùng - Kênh xổ số chuyên nghiệp
  • Kết quả xổ số nhanh nhất

Thứ bảy

28-11

TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
11D711K411K4K4T11
100N
08
54
78
72
200N
410
623
067
793
400N
4088
7663
6453
1925
4476
3854
4290
1913
2332
6275
1821
4018
1TR
7664
6928
4031
5712
3TR
22724
47709
90161
17194
+++++
chờ kết quả
chờ kết quả
50550
22268
72550
58890
+++++
chờ kết quả
chờ kết quả
59516
61020
22028
53062
92231
60728
22373
39190
36067
49374
12680
32697
22043
22+++
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
76970
60597
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
+++++
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Full
2 số
3 số
Loto hàng chụcChục
Loto hàng đơn vịĐơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 28-11-2020

TP. HCM
0 0809++
1 10
2 24
3
4
5 53
6 636461
7
8 88
9 94
Long An
0 ++
1
2 232528
3
4
5 545050
6 68
7 76
8
9 90
Bình Phước
0 ++
1 1316
2 202828
3 3231
4
5
6 6762
7 787370
8
9 9097
Hậu Giang
0 ++
1 1812
2 21
3
4 43
5
6 67
7 727574
8 80
9 939097

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 28-11-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 28-11-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
410
++++
0161
7663
6453
7664
2724
7194
08
4088
7709
Long An - 28-11-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0550
2550
8890
++++
623
54
3854
1925
4476
6928
2268
Bình Phước - 28-11-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4290
1020
6970
++++
4031
2231
2332
3062
1913
2373
9516
067
0597
78
2028
0728
Hậu Giang - 28-11-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9190
2680
2+++
1821
72
5712
793
2043
9374
6275
6067
2697
4018